20-12-05 Μαρούσι, αίθουσα εκδηλώσεων δημαρχιακού Μεγάρου : Συναυλία στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής συζήτησης με θέμα «Περιβάλλον και Πολιτισμός Συμβολή στην Ειρήνη».

Δεκέμβριος 20, 2005