15-6-06 Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς : το πλαίσιο του Πανελληνίου συνεδρίου της ένωσης Ελλήνων φυσικών Ελλάδος με τίτλο «επιστήμη και τέχνη»

Ιούνιος 18, 2006

15-6-06 Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς : συναυλία στο πλαίσιο του Πανελληνίου συνεδρίου της ένωσης Ελλήνων φυσικών Ελλάδος με τίτλο «επιστήμη και τέχνη»