Ρωμαϊκή Αγορά

Ιούνιος 9, 2007

8 Ιουνίου Αθήνα : Συναυλία αρχαιοελληνικής μουσικής και έκθεση αρχαιοελληνικών οργάνων σε πανευρωπαϊκό ακτινολογικό  συνέδριο ( European society of thoracic imaging) στην Ρωμαϊκή Αγορά