Νοσοκομείο Metropolitan

Σεπτέμβριος 30, 2008

27 Σεπτεμβρίου Πειραιάς, Νοσοκομείο Metropolitan: Συναυλία με αρχαία σοζώμενα κομμάτια αλλά και νέες συνθέσεις στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του εκπαιδευτικού έτους 2007-2008