Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Δεκέμβριος 14, 2008

Δεκέμβριος 2007.  Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο διοργάνωσαν έκθεση με θέμα «Ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ. Η αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της», στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος. Ο Λύραυλος ανέλαβε την μουσική κάλυψη της έκθεσης.