Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Συναυλία αρχαιοελληνικής μουσικής.

Μάρτιος 23, 2009

2009 – 21 – Μαρτίου: Αθήνα. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός. Συναυλία αρχαιοελληνικής μουσικής.