Επιγραφικό Μουσείο

Μάιος 5, 2010

2010 – 5 – Φεβρουαρίου: Aθήνα, Επιγραφικό Μουσείο

<<Το Επιγραφικό Μουσείο συνομιλεί με τη γειτονιά του>> Μια πολυσυλλεκτική γιορτή για μια διαφορετική ανάγνωση ενός γνωστού-άγνωστου μουσείου. Το Μουσικό Σύνολο Λύραυλος με τη χρήση αντιγράφων αρχαίων μουσικών οργάνων εκτελεί μουσική βασισμένη σε αρχαίες επιγραφές και συνοδεύει μουσικά την αφήγηση παραμυθιών.